banner_ny

Upravljanje timom

tim1

Snažno upravljanje timom je neophodno za uspjeh svake organizacije.U današnjem poslovnom okruženju koje se brzo razvija i stalno se razvija, sposobnost podsticanja saradnje, komunikacije i kreativnosti među članovima tima važnija je nego ikad.

Postavite jasne uloge i odgovornosti: Odredite jasne uloge i odgovornosti za svakog člana tima.Ovo pomaže u sprečavanju zabune, dupliranja posla i sukoba.Ohrabrite fleksibilne uloge i međufunkcionalne timove kako biste promovirali osjećaj vlasništva i više kolaborativni pristup.

Imamo jak sistem upravljanja.Srž kompanije je generalni direktor.Generalni direktor direktno dodjeljuje zadatke poslovnom menadžeru i direktoru proizvodnje i pregledat će i proslijediti svaki zadatak kada se završi.Poslovni menadžer je odgovoran za upravljanje timom za istraživanje i razvoj i timom za trgovinu i direktno im dodjeljuje zadatke i indikatore.Kada završe zadatke, sačiniće izvještaj i dostaviti ga generalnom direktoru na pregled.

Direktor proizvodnje ima ovlaštenje da upravlja menadžerima skladišta, inspektorom kvaliteta i vođama proizvodnih timova.Kontrolišite proizvodnju, kvalitet i rokove svake serije dodeljujući im zadatke za postizanje najvišeg nivoa proizvodnje kompanije.Postoji stalna potreba za komunikacijom između direktora proizvodnje i poslovnog menadžera kako bi se što bolje zadovoljile sve potrebe kupaca.Vođa proizvodnog tima će direktno organizirati rad i kontrolirati osoblje proizvodne linije.